Hikâyemiz

İzmirShop, Kentimiz İzmir Derneği tarafından bir sosyal girişim olarak yürütülmektedir. Dernek, 2012 yılından beri İzmir’in kültürel mirasının korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. İzmirShop, kültürel mirası yaşatma konusundaki tutkumuzun, eğitimde fırsat eşitliği ile birleştiği bir noktada doğmuştur. Girişimimiz ile geçmişimizin değerlerini ve mirasını korumak, aynı zamanda geleceğimizi şekillendiren çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunmak istiyoruz!

Amacımız

Asırlık geleneklerimizi, el sanatlarımızı, kentin değerlerini yaşatmak ve İzmir’deki her çocuğun okul dışı eğitime erişmesinde eşit bir şansa sahip olmasını sağlamak.

Ne yapıyoruz?

Zanaatkâr, genç tasarımcı ve kadın kooperatifleri ile çalışıyor kente özgü nitelikli tasarıma sahip ürünler hazırlıyoruz. Bu tasarımların hepsi kentin köklü mirasını yaşatmak üzere tasarlanıyor. Tasarımlar arasında kentin simgesel yapılarından tarihi kişiliklerine, bu coğrafyaya özgü çiçeklerinden yüz yıllık dokumalarına kadar pek çok farklı ürün seçeceği yer alıyor.

Elde ettiğimiz geliri nereye aktarıyoruz?

Satışlardan elde ettiğimiz gelirin tamamını Kentimiz Izmir Derneği tarafından yürütülen Kontak – Yenilikçi Öğrenme Merkezi’ndeki çocukların ücretsiz bir şekilde okul dışı eğitime erişmesi çin aktarıyoruz! 2021 yılından bugüne dek Basmane ve İkiçeşmelik bölgelerinde yaşayan sosyo-ekonomik açıdan dezavantaja sahip binlerce çocuğa ulaştık. Düzenlediğimiz kültürel miras atölyeleri ile çocukların geçmişlerini daha yakından keşfetmelerini sağlıyor; robotik kodlama, üç boyutlu tasarım, astronomi gibi atölyeler ile 21. yüzyıl becelerini edinmeleri için gayret gösteriyoruz.

Add to cart